Monday, October 6, 2008

Биографија


Никола Топчиоски, 61-годишен, по вокација правник, вработен како трудов инспектор во Министерството за труд и социјална политика. Секој миг слободно време, Никола го минува со глетото в раце во сопственото ателје, во домот на улицата покрај кејот на градската река. Копаничарството е негова опсесија. Самоук резбар, започнува да се занимава активно со копаничарство во 1988-1989 година.